Köpvillkor

KÖPAVTAL/BEKRÄFTELSE
 
Vid beställning på MAYANA träffas avtal om köp med oss (MAYANA MATS 710308-4104) när du väljer att bekräfta ditt köp i kassan i vår webshop. Din beställning bekräftas till den av dig angivna e-postadressen. Beställda produkter förblir vår egendom till dess de till fullo är betalda. Är beställaren under 18 år skall målsmans tillstånd förmedlas av beställaren innan köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande polisanmäls.Ändringar och tillägg måste göras innan din order behandlas och skickas från oss. Om du upptäcker eventuella felaktigheter på din order är det därför viktigt att du omgående kontaktar vår Kundservice för att om möjligt ändra din order.Vid uppenbara felaktigheter (t.ex. fel pris, tryckfel m.m.) förbehåller vi oss rätten att korrigera felet i efterhand. Om du inte är nöjd med vår korrigering har du självfallet rätt att avboka din order. Vi förbehåller oss också rätten att inte genomföra en beställning i de fall varan är slut i lager, om maxantal per kund överskridits eller vid tekniska fel.

Avbeställning

Avbeställning av order är möjlig utan kostnad för kund fram till den tidpunkt ordern skickad. Avbeställning efter det att ordern skickats är ej möjlig och kunden har skyldighet att motta försändelsen.

Byten

Vill du byta din vara gör du det enklast genom att skapa en ny beställning och sända den vara du inte önskar tillbaka till oss i retur

TILLÄMPLIGHET
Dessa köpvillkor är tillämpliga i fall svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med desamma. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt distansavtalslagen, och för företag - köplagen. Köplagen är, till skillnad från konsumentköplagen, dispositiv vilket innebär att företag kan avtala annat än vad lagen föreskriver.

PRISER OCH BETALSÄTT
Samtliga priser på MAYANA anges inklusive moms. Efter att en beställning bekräftats kan pris endast ändras på grund av omständigheter som vi inte råder över (t.ex. krig, naturkatastrofer m.m.) samt vid uppenbara felaktigheter i det angivna priset.I vår webshop använder vi Klarnas Checkout där du väljer betalsätt efter att du lagt beställningen. Du kan betala antingen med faktura, kort, dela upp betalningen per månad eller direkt via din internetbank; betala på det sätt som passar dig. Observera att fakturan skickas med e-post till dig från Klarna. Om fakturan inte betalas i tid tillkommer påminnelseavgifter från Klarna och därefter Klarnas rutiner för inkasso.

LEVERANSINFORMATION
Fraktsätt och -priser framgår i kassan i samband med beställning. Normal leveranstid är 3-5 arbetsdagar inom Sverige. Avvikelser vid till exempel högsäsong kan förekomma. När varan har lämnat vårt lager övergår leveransansvaret till fraktbolagen som levererar din order inom utsatt tid. MAYANA kan inte lämna någon leveransgaranti för varor som inte finns i lager vid beställningstidpunkt eller för varor som lämnat vårt lager. Det betyder att den totala leveranstiden innan varan når dig kan bli längre än vad som anges som normalt för valt fraktsätt om transportören själv orsakar en försening. I fall köpare anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av order är det på köparens ansvar att nämnda order avbeställes i enlighet med köpvillkoren innan order skickats. Delleverans av order sker endast på kunds begäran och medför ytterligare fraktkostnad för kund. Leveranser från oss inom Sverige sker via flera olika fraktbolag på ett av följande sätt:

Leverans till utlämningsställe (beroende på tillgänglighet och transportör)
Direktleverans för privatpersoner och företag (tillgänglighet krävs under kontorstid kl 07-16) över 20 kg. Företagspaket under 20 kg levereras till närmaste utlämningsställe, om ej i förväg avtalats om annat.
Det är köparens ansvar att se till att den adress som uppgivits till oss vid beställningstillfället är korrekt, och att köparen hämtar paketet på uthämtningsstället inom skälig tid från avsändandet. Vid ej uthämtad leverans faktureras expeditionsavgift på 250 kr för kostnader hänförliga till vår administration, frakt, returfrakt och hantering. Outlösta paket omfattas inte av ångerrätten.Vi står för transportrisken när vi skickar något till dig, vilket innebär att vi kostnadsfritt ersätter dig med en ny vara vid uppkommen fraktskada eller förlust av försändelse. Vid en eventuell retur till oss står du som kund för transportrisken.

TRANSPORTSKADOR
Vi undersöker alltid noggrant de produkter du har beställt innan vi packar och skickar dem till dig. Trots detta kan det ibland uppstå transportskador under frakten. Skulle produkten vara trasig eller felaktig när den anländer får du reklamera produkten. Inspektera mottagen produkt noga vid mottagandet. Transportskador skall anmälas inom sju dagar efter mottagandet av varan. Vid synliga yttre skador på paket skall utlämningsstället/budet uppmärksammas på detta i samband med överlämnandet av varan. Kontakta därefter [email protected] för vidare instruktioner. Vid transportskador ersätter vi varan med ny samt betalar returfrakt för det skadade godset.

ÅNGERRÄTT OCH ÖPPET KÖP
MAYANA erbjuder 10 dagars ångerrätt. Ångerrätten gäller inte samt för varor med bruten försegling som inte kan återlämnas på grund av hälso- och hygienskäl (exempelvis yogamattor, underkläder). Om en vara har förseglats får du inte bryta förseglingen om du vill kunna utöva din ångerrätt.

Om du önskar returnera din vara ber vi dig att kontakta vår kundtjänst på [email protected]

Som kund har du rätt att öppna förpackningen för att undersöka varan. Det kan komma att ske en värdeminskning av varans värde inklusive originalförpackning om hanteringen för att undersöka varan eller uppkommet slitage är utöver det normala. En vara som returneras skall vara i oanvänt skick och i originalförpackning. Då du ansvarar för produkten till dess att vi mottagit denna är det viktigt att produkten är väl emballerad. Kostnad för retur tillkommer. Din retur återbetalas med samma betalningsmetod som vid köpet. Pengarna återbetalas normalt inom 7-10 arbetsdagar efter att vi mottagit varan. Ångerrätten omfattar inte varor som har tillverkats eller ändrats i enlighet med särskilda önskemål från kund.

REKLAMATION
Är varan felaktig eller skadad har du rätt att göra en reklamation inom skälig tid, vilket normalt anses vara två månader. Enligt lagen har man dock rätt att reklamera en vara i upp till 2 år, då ligger bevisbördan på köparen. För att reklamationen skall godkännas skall felet ha varit ursprungligt, alltså funnits där vid köpet. Normalt slitage faller inte under ursprungliga fel eller om köparen själv orsakat felet. Vid godkänd reklamation kommer MAYANA att 1) ersätta varan genom omleverans av ny vara 2) återköp. Om reklamationen godkänns ersätter vi även frakten. Om reklamationen inte godkänns står köparen för samtliga fraktkostnader. Vi följer alltid Konsumentköplagens och Allmänna Reklamationsnämndens regler och råd gällande reklamationer, öppet köp och bytesrätt. Du som konsument har också rätt att vända dig till: ec.europa.eu/odr.

SEKRETESS, PERSONUPPGIFTER OCH MARKNADSFÖRING
Vi lagrar endast uppgift som registrerats av kunden själv eller av oss i samband med lagd order. Vi förbinder oss att ej lämna ut personuppgifter, e-postadresser eller annan kundinformation till tredje part utan kundens uttryckliga medgivande. Vi förbinder oss att omedelbart ta bort information om kunden på dennes begäran.Personuppgiftsansvarig är MAYANA MATS 710308-4104 som behandlar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Behandling av uppgifterna (inklusive i förekommande fall personnummer) kan ske av oss eller av någon av våra samarbetspartners. Syftet med denna behandling är att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig som kund, informera om erbjudanden samt fullgöra eventuella bonusavtal. Personuppgifterna behandlas också inom ramen för marknads- och kundanalyser, som utgör underlag för marknadsföring, metod- och affärsutveckling, och för att fullfölja det som krävs av oss enligt lag.Genom att acceptera våra köpvillkor samtycker du till att bli kontaktad av oss i marknadsföringssyfte. Kontakt kan komma att ske via mail, SMS, postala utskick eller på andra sätt. För att kunna upprätthålla en god servicenivå gentemot dig som kund dokumenterar vi all kundkommunikation. Du har rätt att på begäran ta del av dessa uppgifter. Om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta åligger det oss att vidta rättelseåtgärder. Som kund kan du motsätta dig att dina uppgifter används för marknadsföringsändamål varvid MAYANA åtar sig att införa en så kallad reklamspärr. Anmälan om reklamspärr görs till Kundservice på [email protected]

INFORMATION
Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer. Vi kan ej garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet. Färger kan upplevas olika på olika apparater beroende på varierande skärmupplösning.

FORCE MAJEURE
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.